कॉफी टेबल बुक

अ. क्र. वर्ष विभाग जिल्हा डाऊनलोड
1 2015-2016 नागपूर नागपूर डाउनलोड application/pdf (14.18 MB)
2 2015-2016 अमरावती यवतमाळ डाउनलोड application/pdf (1.08 MB)
3 2015-2016 नागपूर गोंदिया डाउनलोड application/pdf (3.54 MB)
4 2015-2016 पुणे सातारा डाउनलोड application/pdf (12.76 MB)
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम