जलपरिपूर्णता अहवाल

अ. क्र. वर्ष विभाग जिल्हा तालुका गाव डाउनलोड
1 2017-2018 पुणे पुणे खेड तोरणे खु. डाउनलोड application/pdf (2.02 MB)
2 2017-2018 पुणे पुणे खेड कोहीडे बु. डाउनलोड application/pdf (3.97 MB)
3 2017-2018 पुणे पुणे खेड देवोशी डाउनलोड application/pdf (2.78 MB)
4 2016-2017 पुणे पुणे खेड वांद्रै डाउनलोड application/pdf (2.41 MB)
5 2017-2018 नाशिक अहमदनगर शेवगाव करुडगांव डाउनलोड application/pdf (1.4 MB)
6 2017-2018 नाशिक अहमदनगर शेवगाव राणेगांव डाउनलोड application/pdf (1.47 MB)
7 2017-2018 नाशिक अहमदनगर शेवगाव आखेगांव ति. डाउनलोड application/pdf (1.5 MB)
8 2017-2018 नाशिक अहमदनगर शेवगाव तळणी डाउनलोड application/pdf (1.74 MB)
9 2017-2018 नाशिक अहमदनगर शेवगाव कोळगांव डाउनलोड application/pdf (2.86 MB)
10 2017-2018 नाशिक अहमदनगर शेवगाव सालवडगांव डाउनलोड application/pdf (1.81 MB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम