जलपरिपूर्णता अहवाल

अ. क्र. वर्ष विभाग जिल्हा तालुका गाव डाउनलोड
1 2015-2016 अमरावती अकोला अकोट ताजिनापूर डाउनलोड application/pdf (2.77 MB)
2 2015-2016 अमरावती अकोला अकोट रुदाळी डाउनलोड application/pdf (2.8 MB)
3 2015-2016 अमरावती अकोला अकोट मोहाळा डाउनलोड application/pdf (3 MB)
4 2015-2016 अमरावती अकोला अकोट मलकापूर डाउनलोड application/pdf (2.75 MB)
5 2015-2016 अमरावती अकोला अकोट कातखेड डाउनलोड application/pdf (2.9 MB)
6 2015-2016 अमरावती बुलडाणा नांदुरा वडगांव दिघी डाउनलोड application/pdf (8.84 MB)
7 2015-2016 अमरावती बुलडाणा नांदुरा पोटळी डाउनलोड application/pdf (10.8 MB)
8 2015-2016 अमरावती बुलडाणा नांदुरा पिंपळखुटा खु डाउनलोड application/pdf (7.29 MB)
9 2015-2016 अमरावती बुलडाणा नांदुरा काठी डाउनलोड application/pdf (7.13 MB)
10 2015-2016 अमरावती अकोला अकोट कासोदशिवपूर डाउनलोड application/pdf (2.91 MB)

Pages

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम