मृद व जलसंधारण विभाग

क्षेत्रीय संरचना
क्षेत्रीय संरचना

एकूण विभाग : 30

एकूण उपविभाग : 158

लघुसिंचन जलसंधारण व जिल्हापरिषद लघुपाट बधारे एकत्रित माहिती

एकूण विभाग : 56

एकूण उपविभाग : 285

त्यावेळी अव्वल प्ले विराम