वाल्मी

वाल्मी (जल व भूमी व्यवस्‍थापन संस्था)

पत्ता : कंचनवाडी पोस्ट बॉक्‍स ५०४ पैठण रोड
औरंगाबाद ४३१००५
संपर्क : २४०-२३७९१५९ ते ६१

 
त्यावेळी अव्वल प्ले विराम